Scrolla logo
NokiaC22
Ingaba ngubani otyikityileyo? Leyo yintsindabadala USibongile Mdletshe, ongumncedisi wekumkani uMisuzulu, uyaziphikisa izityholo zokuba utyikityo olukumaxwebhu okugxotha usihlalo weIngonyama Trust lolomgunyathi.
Usopolitiki waseKZN ubandakanyeka ekufeni kwetyendyana USenzo Buthelezi, usomlomo webhunga lomasipala waseUlundi, uthi ibingunogada obeqhuba imoto eyatshayisa ze yacela kwabanentsente
“Ngena uphilile, uphume ugula” Ababenziwe utyando lweAppendix kwisibhedlele saseLivingstone eGqeberha bakhala ngokubolelwa yimithungo emva kotyando.
Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.
Kwiindaba ebeziphala kuleveki Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.
Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki Kwebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.
Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki Ebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo.
Kwiindaba ebeziphala phambili kule veki Ebezinkqenkqeza phambili kule veki sisuka kuyo.
Kwiindaba ebeziphala phambili kuleveki Ebezinkqenkqeza phambili kuleveki sisuka kuyo:
Iindaba eziphambili kule veki Kwiindaba ebeziphala phambili kule veki.
Page 1 of 4:01020304
NokiaC22