Scrolla logo
Ezemidlalo
EzaseKZN ezifingqiwe: Abahlali baseMelmoth balahla imayini iJindal USihle Mavuso ukulethela kafushane ezihamba phambili esifundazweni.
Kushubile ngombango wesihlalo sobukhosi bakwaMthethwa Ushisaphansi umbango wesihlalo sobukhosi bakwaMthethwa eMpangeni, KwaZulu-Natal. Umbango uqutshulwa ukuthi kuhona abangeneme ngosefakwe esihlalweni sobukhosi balesi sizwe.
URamaphosa uthembele kuHulumeni woBumbano ukuthuthukisa iNingizimu Afrika UHulumeni woBumbano kaZwelonke uthembisa ukugxila kakhulu ekukhuliseni umnotho obukhula kancane kule minyaka engu-15 edlule.
Ukungaboni ngaso linye kukaMtolo noButhelezi kuphazamisa ubumbano lwaseKZN Impi yasesidlangalaleni phakathi kukaMtolo noButhelezi ibeka engcupheni ukusimama kukahulumeni wokubambisana KwaZulu-Natal.
IChina itholwe inecala lokuchitha igazi lamaSulumane nokuhlukumeza abeDalai Lama Ijaji laseNingizimu Afrika eselithathe umhlalaphansi ngokuhlanganyela nozakwabo waseMelika nowase-Sri Lanka bathole uMengameli wase-China enecala lokuchitheka kwegazi nokuhlukumeza abantu base-Tibet nabase-Uyghur abangamaSulumane.
Imva kokufihla sekuyaziwa manje ukuthi iChiefs izodlala nobani eTurkey IKaizer Chiefs izodlala ne-Al Shahaniya SC yase-Qatar kowobungani ngomhlaka-20 kuNtulikazi ekhempini yokulungiselela isizini e-Turkey.
Lisenkingeni ikhansela abalifuna lihambile endlini yomxhaso Lisenkingeni ikhansela le-United Democratic Movement kuMasipala i-OR Tambo e-Mthatha njengoba lisembangweni wendlu yomxhaso baze balifaka enkantolo ukuze liphume.
Ukwehliswa komthwalo kuthuse izakhamizi zaseGauteng Izakhamizi zakulesi sifundazwe zicasukile ngokwehliswa kukagesi kwa-Eskom, zikubiza ngolunye uhlobo lokucisha ugesi ngokunqanyulwa kwawo okungahleliwe.
Usizi luphenduke injabulo lapho owakhahlamezwa izikhukhula ehlomula ngomuzi ngosuku lukaMandela Kugcwale izinyembezi zenjabulo kugogo wase-Hammarsdale owahlukunyezwa izikhukhula zamdilizela umuzi wakhe njengoba kuthe ngosuku lowayenguMengameli wezwe uDkt Nelson Mandela lwemizuzu engu-67 wahlomula ngomuzi.
Kube yinjabulo yodwa umkhulu (110) ethola indlu yakhe okokuqala ngqa Umkhulu uPoto Dyantyisi “ugcwele injabulo” njengoba iphupho lakhe lempilo selifezekile.
Page 1 of 3:010203